ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบจองห้องปฏิบัติการ1. ตรวจสอบวันเวลาและห้องเรียน ที่ต้องการจองโดยเข้าเมน ค้นหาข้อมูลการจอง
2. การจองห้องเรียน เข้าเมนูจองห้องเรียน
3. การจองห้องเรียนต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
4. เมื่อจองห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติ ทางระบบจองห้องเรียน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวจุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล (พี่เบลล์) 0882255422