Document
Untitled Document
 !

แจ้งซ่อมที่นี่

 

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
135 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-21 18:38:58 0882255422 ไฟฟ้า เต้ารับหลุดออกจากฐาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 รอดำเนินการ
134 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-21 18:38:56 0882255422 ไฟฟ้า !รูป รอดำเนินการ
133 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-21 18:38:53 0882255422 ไฟฟ้า เต้ารับหลุดออกจากฐาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 รอดำเนินการ
132 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-21 14:06:27 0865685064 เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ได้ อาคารเจ้าคุณทหาร B321 รอดำเนินการ
131 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-21 14:05:38 0865685064 น้ำประปา อ่างน้ำรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B321 รอดำเนินการ
130 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-21 14:04:06 0865685064 น้ำประปา อ่างน้ำรั่ว 2 อ่าง อาคารเจ้าคุณทหาร B326 รอดำเนินการ
129 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-21 14:02:33 0865685064 ไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่พื้นช๊อต อาคารเจ้าคุณทหาร B326 รอดำเนินการ
128 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-21 12:38:42 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เเครื่อง autoclave ปลั๊กหลวม ก่อนหน้านี้ ติดๆดับๆ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 407 รอดำเนินการ
127 ผศ.ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม 2020-10-21 09:28:52 081 988 0929 อื่น ๆ ติดบานพับประตูตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้ (มีอุปกรณ์พร้อมแล้ว) - อาคารเจ้าคุณทหาร B 209 รอดำเนินการ
126 a abc 2020-10-20 22:36:53 12025550125 Tap water abc 1 Chao Khun Tham Building 6 ดำเนินการแล้ว
125 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-15 20:34:56 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI206 รอดำเนินการ
124 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-19 14:34:29 0882255422 อื่น ๆ ตรวจสอบตู้เย็น ปรับอุณหภูมิไมไ่ด้ และความเย็นไม่ทั่วถึง อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วสามารถปรับอุณหภูมิได้ปกติ ตู้เย็นเป็นแบบคอยเย็นอยู่ด้านบนใช้พัดลมในการส่งความเย็นลงข้างล่าง(การที่วางของเต็มด้านบนอาจทำใ้ห้ต้องใช้เวลาในการทำอุณหภูมิทั้งตู้)
123 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-14 16:45:31 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI 202 ดำเนินการแล้ว
122 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-19 14:34:58 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เข้าเครื่อง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B226 ดำเนินการแล้ว
120 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-19 14:35:15 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนหลอด UV 55-อก-6622-05-01 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B226 ดำเนินการแล้ว
118 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-14 09:16:24 0882255422 เครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดฟีลเตอร์แอร์ อาคารปฏิบัติการ AI AI 205 รอดำเนินการ
117 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-14 16:45:47 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI 209 ดำเนินการแล้ว
116 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-12 14:42:57 0882255422 น้ำประปา อ่างล้างหน้ามีน้ำซึม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายด้านใน รอดำเนินการ
113 กัลยกร เจริญกุล 2020-10-19 17:11:23 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่ว - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว ไม่มีคราบน้ำ จึงไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้
112 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-10-12 09:00:12 +10918142978 อื่น ๆ ทำรางวางคีย์บอร์ด อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
111 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-12 09:00:22 080-0447817 ไฟฟ้า หลอดไฟทางเดิน เปิดไม่ติดรอบโซนBชั้น3 อาคารเจ้าคุณทหาร ชั้น3โซนB ดำเนินการแล้ว
110 กัลยกร เจริญกุล 2020-10-09 09:27:32 0634467564 ไฟฟ้า รางปลั๊กไฟด้านข้างไม่มีกระแสไฟเข้า (บริเวณโต๊ะเคาเตอร์) - อาคารปฏิบัติการ AI 202 ดำเนินการแล้ว
109 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-14 16:46:06 0867010055 ไฟฟ้า ปลัักไฟหน้าห้องตรงโพเดียมหลุดออกมา !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว
108 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-10-05 12:53:30 0918142978 อื่น ๆ ประตููถูกปิดโดยไม่มีกุญแจเปิด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว
107 สุพีรยา อาษา 2020-10-05 12:53:51 0889959424 อื่น ๆ พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน พัดลมดูดอากาศ อาคารปฏิบัติการ AI 303 ดำเนินการแล้ว
106 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-09 09:27:48 0867010055 อื่น ๆ สายลำโพงน่าจะขาด???? !รูป อาคารแปรรูป (Processing) บรรยาย ดำเนินการแล้ว
105 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-10-05 09:55:28 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ปิดหลวม ตู้อบ อาคารปฏิบัติการ AI Ai307 ดำเนินการแล้ว
104 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-10-05 09:55:34 0814579025 ไฟฟ้า ขึ้นE1 ห้องเย็นอาคารเจ้าคุณทหาร อาคารเจ้าคุณทหาร B220 ดำเนินการแล้ว
103 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-05 12:54:03 0800447817 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง สายชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
102 อัสนี วิจิ 2020-10-19 17:11:56 0869888700 อื่น ๆ มีน้ำหยดจากทีอดูดอากาศ ตลอดเวลา - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขเจาะรูระบายน้ำทิ้งแล้ว
101 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-14 16:46:48 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้าห้อง 504 เปิดเข้าได้แต่ออกไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขแล้วพร้อมกับประตูตก
100 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-09 09:28:11 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 15ราง (30หลอด) อาคารเจ้าคุณทหาร Bฺ314และB314/1 ดำเนินการแล้ว
99 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2020-10-19 14:32:43 0892054912 ไฟฟ้า ไม่สามารถทำความเย็นที่temp. 4องศา ตู้บ่มตัวที่3 ยี่ห้อ sanyo อาคารเจ้าคุณทหาร B310 ดำเนินการแล้ว ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกเสีย ทำการถอดออกแล้วต่อตรงไว้
97 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-12 09:00:41 0867010055 อื่น ๆ กระดานหน้าห้อง วิเคราะห์2 พุกหลุดออกมา !รูป อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์2 ดำเนินการแล้ว
96 กัลยกร เจริญกุล 2020-09-28 10:50:46 0634467564 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก - อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
94 กัลยกร เจริญกุล 2020-09-25 14:54:46 0634467564 อื่น ๆ เคลื่อนย้ายจาก B312 มาเพื่อใช้การเรียนการสอน ห้อง AI-202 อาคารเจ้าคุณทหาร B312 ดำเนินการแล้ว เรียบร้อย
93 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:13 0882255422 ไฟฟ้า หลอดไฟตรงอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงด้านใน ไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
92 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:18 0882255422 น้ำประปา ฝาชักโครกห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ห้องที่ 2 หลุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว
91 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:21 0882255422 น้ำประปา ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าหลุด และมีน้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
90 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-09-23 09:38:38 0800447817 ไฟฟ้า รางไฟหล่น !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร ไฟทางเดินหน้าห้องB30 ดำเนินการแล้ว
89 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-09-24 09:26:29 0814579025 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง water bath อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว เครื่องใช้ปริมาณไฟฟ้าเยอะเกินไปทำให้ขั้วสวิตซ์ละลาย
86 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-09-16 10:15:38 091-814-2978 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร A217/3 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วแอร์ไม่มีน้ำยาและคาดว่าคอมเพลสเซอร์อาจจะเสีย
85 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-16 09:10:14 0859220232 อื่น ๆ มีรูที่ผนังในห้องผลิต ปิดรูให้หน่อยค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
84 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-16 09:10:19 0859220232 ไฟฟ้า เพิ่มปลั๊กไฟในห้องผลิต อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
83 อัสนี วิจระกะ 2020-09-16 10:14:41 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลดล็อกประตูหน้าตู้BSC ไม่ได้ สปริงไม่ดีด 42กษ6622-05-03-03 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
80 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-09-09 11:36:47 0814579025 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 10ราง (20หลอด) อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB309/1 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขในส่วนที่จำเป็นแล้ว
79 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-09-08 08:45:54 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าไฟเข้าเครื่องแต่เครื่องไม่ทำงาน !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B 207 ดำเนินการแล้ว
75 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-08 08:46:03 0859220232 อื่น ๆ ฝ่าเพดานห้องผลิตน้ำดื่มที่มีการถอดแอร์เก่าที่พังแล้วออกไปเป็นช่องโบ๋ ควรทำการปิดช่องนั้น อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
74 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-26 12:14:32 0882255422 อื่น ๆ เตาอบไม่ให้ความร้อน 60อก-7310-02-01-0002 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร 210 ดำเนินการแล้ว
73 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-28 16:06:59 0814579025 ไฟฟ้า เช็คสภาพว่าชำรุดที่ใด อุปกรณ์ประกอบเครื่อง ส่งภาพทางlineอีกทีค่ะ อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขได้แล้ว 3 ตัว อีก 1 ตัวสายหักที่หัวไม่สามารถแก้ไขได้
72 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-19 09:57:41 0882255422 เครื่องปรับอากาศ น้ำแอร์รั่ว ทั้ง 2 ตัว อาคารเจ้าคุณทหาร B 211 ดำเนินการแล้ว ทำการปิดจุดที่น้ำรั่วแล้ว
70 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-08-13 13:58:50 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B 210 ดำเนินการแล้ว
69 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-13 11:39:21 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ช่างดูเบื้องต้นจากกรณีไฟฟ้าดับ ว่าฟิวส์ขาด water bath อาคารปฏิบัติการ AI Ai301 ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนฟิวส์แล้วสามารถใช้การได้ปกติ
68 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-11 13:34:52 0814579025 คอมพิวเตอร์ เข้าinternetไม่ได้ เป็นคอมที่ต้องใช้ดูการจองเครื่องของนศ. อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว router ห้องไฟค้าง
67 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:04 0882255422 อื่น ๆ ถ่านประตูกระจกทางเข้าภัตตาคารหมด อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว ถ่ายไม่ได้หมด สามารถใช้งานได้ปกติ
66 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:33 0882255422 อื่น ๆ ตู้ล้อคเกอร์ไม่มีกุญแจล้อค (ไม่มีตั้งแต่แรก) !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น2 ดำเนินการแล้ว ทำการเปลี่ยนตัวแม่กุญแจแล้ว
65 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:50 0882255422 อื่น ๆ ฝารองนั่งห้องโถฝั่งขวา ห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว แก้ไข้แล้วเสร็จ
64 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-19 09:57:57 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
63 เพ็ญศิริ แก้วทอง 2020-08-07 11:06:45 0816791881 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง AI 201 ดับบ่อย ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ และก็ดับอีกค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI 201 ดำเนินการแล้ว
62 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2020-08-04 09:03:13 0819850433 อื่น ๆ ด้ามจับประตูหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 403 ดำเนินการแล้ว
61 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-07 11:07:21 0882255422 เครื่องปรับอากาศ รีโมทแอร์ไม่มี 56 อก -4120-01-08-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว กำลังติดตามจากพัสดุอยู่
60 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-12 10:19:31 0882255422 ไฟฟ้า ไฟ 5 หลอด ไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B 211 ดำเนินการแล้ว
59 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:04:18 0859220232 เครื่องปรับอากาศ แอร์ในห้องผลิตน้ำไม่มีความเย็น มีแต่ลมออกมา (แจ้งพัสดุแล้ว รบกวนตามเรื่องต่อค่ะ เผื่อจะมีแนวทางแก้ไขอื่นๆได้) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว ไม่สามารถทำการแก้ไขได้เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์
58 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:03:22 0859220232 อื่น ๆ ย้ายพัดลมติดผนัง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
57 อัสนี วิจิตระกะ 2020-08-03 12:10:36 0869888700 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด - อาคารปฏิบัติการ AI 416 ดำเนินการแล้ว
56 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-30 12:35:33 0882255422 อื่น ๆ ที่จับมือประตูห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ดำเนินการแล้ว
55 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-31 14:58:28 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้า ห้อง 502 มีเสียงดัง ขอบประตูขูดกันด้านบน อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว
51 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:52 0869888700 ไฟฟ้า ต่อปลั๊กไฟ เสียบเพิ่ม - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
50 อัสนี วิจิ 2020-08-03 12:10:54 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟที่ปลั๊กเสียบข้างผนังเครื่อง ไฟไม่เข้า 60อก-6622-05-03-01 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 410 ดำเนินการแล้ว
49 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:34:30 0869888700 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟหลอม หลุด เครืcentrifuged !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
48 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:20 0869888700 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง ไม่เขย่า - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 313 ดำเนินการแล้ว ไม่เจอเครื่องที่แจ้งซ่อม
47 อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ 2020-07-13 17:02:11 0839725543 เครื่องปรับอากาศ ต้องการให้ปรับทิศทางพัดลมแอร์ เนื่องจากแอร์ติดตั้งสูง ต้องใช้บันไดยาวในการขึ้นไปปรับทิศทางลม 62อก412001020019 อาคารปฏิบัติการ AI 306 ดำเนินการแล้ว
46 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-08-12 10:19:18 0867010055 อื่น ๆ พื้นลิฟต์เปิดออกมา เดินสะดุดพื้น !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ลิฟต์ ดำเนินการแล้ว ทากาวเหลืองแก้ไขเรียบร้อย
45 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-13 17:02:35 0882255422 อื่น ๆ ย้ายตำแหน่งของกล้องฉาย อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว ย้ายแล้ว
44 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-03 10:42:58 0882255422 ไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกจุด ก่อนเปิดภาคเรียน อาคารเจ้าคุณทหาร 210-212 ดำเนินการแล้ว
43 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:12 0882255422 น้ำประปา น้ำรั่วออกจากหัวก็อกตรงอ่างล้างมือทางเดิน ปิดน้ำแล้ว ก็ยังคงรั่วอยู่ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ทางเดิน ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว
42 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-13 17:03:12 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์หน้าห้องไม่เย็น ขึ้นว่า e6 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว ทำการแจ้งซ่อมแล้ว รอดำเนินการ
41 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-07-08 14:52:36 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กชำรุด 47อก378001-29-0004 vortex อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
40 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-16 09:15:39 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก บานพับเกลียวหวาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 501 ดำเนินการแล้ว
39 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:14 0882255422 น้ำประปา หัวก็อกหลุดออกจากฐานอ่างล้าง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
31 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 19:28:33 0814579025 อื่น ๆ ยี่ห้อwhirlpool ไม่เย็น -- ตู้เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วสารทำความเย็นหมดสภาพ
30 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 11:29:19 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายไฟชำรุด coolingหมายเลขครุภัณฑ์เลือนลาง อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว
29 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:01:50 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น cooling 46กษ6622-01-05-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว เย็นอยู่นะ
28 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:03:06 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น หัวก๊อกชำรุด cooling 44กษ6622-03-04-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 กัลยาณี เต็งพงศธร 2020-07-03 14:52:22 0896942028 อื่น ๆ สายHTMD สำหรับ[ต่อ Notebook ต่อแล้วไม่ปรากฎใน smart จอ แต่ถ้าใช้ระบบ VGA ต่อได้สำเร็จ, smart จอ ไม่สามารถ touch screen ได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI 502 ดำเนินการแล้ว เครื่องโน้ตบุคตั้งค่าจอที่ 2 ที่ออกหน้าจอใหญ่เป็น 3800*2100 (4k) ซึ่งใช้เวลาประมวลผลนาน กาดจอโน้ตบุครันไม่ไหว
25 อรชร เมฆเกิดชู 2020-07-03 11:31:22 0918790638 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่วจากแอร์ อาคารเจ้าคุณทหาร b206 ดำเนินการแล้ว ทำการเปลี่ยนสายน้ำทิ้งจากถาดแอร์แล้วสามารถใช้งานได้ปกติ
24 จิราภรณ์ สิริสัณห์ 2020-07-03 14:09:54 0985493615 อื่น ๆ โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติดจึงทำให้หน้าจอไม่ปรากฎภาพสไลด์สอน ไม่รู้ อาคารปฏิบัติการ AI AI503 ดำเนินการแล้ว โปรเจคเตอร์ใช้งานได้ สาย vga สามารถใช้งานได้ แต่สาย hdmi ที่ต่อจากโปรเจคเตอร์ขาดในบนฝ้า ยากต่อการแก้ไข
23 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-03 08:41:23 0882255422 น้ำประปา ข้อต่อท่อเดรนน้ำทิ้งอ่างล้างหลุดจากกัน อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว
22 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-30 12:36:30 0814579025 ไฟฟ้า ต่อระบบตัวสำรองไฟเครื่องให้ปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ AI AI313 ดำเนินการแล้ว
19 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-01 19:35:16 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
Document